Skip to content

Офіційне повідомлення

Це офіційне повідомлення поширюється на весь зміст даного сайту.  Ознайомтесь, будь ласка, з умовами, що викладені нижче, перед використанням цього сайту.

Використання даного сайту означає, що Ви приймаєте ці умови.

Умови використання даного веб-сайту

Вся інформація, рекомендації та всі гіпертекстові посилання та/або будь-які інші комп'ютерні посилання, доступні на цьому веб-сайті, пропонуються за добровільної згоди.

Ця інформація вважається вірною станом на дату її перегляду, проте Компанія або її дочірні товариства та філії не надають жодних гарантій щодо точності та повноти даної інформації. Ви приймаєте на себе весь ризик, покладаючись на цю інформацію.

Ця інформація надходить до Вас за умови, що Ви або будь-яка особа, яка одержує інформацію, самостійно приймає рішення щодо її придатності перед її застосуванням. У будь-якому випадку Компанія або її дочірні товариства та філії не відповідають за збиток будь-якого роду, пов'язаний з використанням цієї інформації або якого-небудь продукту, згаданого у цій інформації.

Дана інформація не може розглядатися в якості рекомендацій для використання будь-якої інформації, продукції, процесів, обладнання або формулювання, що конфліктують з будь-якими патентами, авторськими правами або товарними знаками. Компанія та її дочірні товариства та філії не надають жодних гарантій щодо використання поданої інформації і не буде порушувати закон стосовно патентів, авторських прав або торгових марок.

Компанія або її дочірні товариства та філії категорично відкидають будь-яку інтерпретацію, що має схильність до уподібнення змісту їх веб-сайту з пропозиціями про купівлю або спонукання до купівлі акцій або інших цінних паперів, включених або не включених до списку Компанії або одного з її прямих або непрямих дочірніх або афілійованих товариств.

Не існує жодних запевнень чи гарантій щодо придатності для використання з певною метою або дій будь-якого іншого характеру, що проводиться по відношенню до цієї інформації або якого-небудь продукту, згаданого у цій інформації.

За жодних обставин Компанія та її дочірні товариства та філії не мають жодних зобов'язань щодо поновлення або виправлення інформації, поширюваної в мережі Інтернет або на їх веб-сайті. Крім того, Компанія та її дочірні товариства та філії залишають за собою право змінювати або коригувати зміст своїх сайтів в будь-який момент без попереднього повідомлення користувачів.

Члени Компанії мають своє власне правове існування і незалежну юридичну особистість, але на цьому сайті терміни «Компанія», «група» або «ми/нас» іноді використовується для позначення всіх компаній групи в цілому або за відсутності необхідності ідентифікувати конкретну компанію групи.

Інтелектуальна власність

Авторське право

Вся інформація на цьому веб-сайті (документи, що містяться на сайті, і всі елементи, створені на сайті) є власністю Компанії та її дочірніх товариств та філій і регулюються Законом України «Про авторське право і суміжні права» з того часу, як вони стали доступними для користувачів на цьому веб-сайті. Копії документів, що містяться на цьому сайті, можуть бути використані лише в інформаційних цілях та виключно для приватного використання. Жодних ліцензій та прав на об’єкти інтелектуальної власності, окрім права перегляду сайту, не надається. Відтворення матеріалів сайту дозволяється виключно в інформаційних цілях і для приватного використання: будь-яке відтворення та будь-яке використання копій, зроблених з іншою метою забороняється.

Охоронювані назви

Усі фірмові найменування, логотипи, знаки для товарів і послуг, згаданих на цьому сайті, належать Компанії. Вони не можуть бути використані без попередньої письмової згоди Компанії.

Гіпертекстові посилання

У будь-якому випадку Компанія або її дочірні товариства та філії не несуть відповідальності за зміст сайтів, посилання на які розміщені на сайті Компанії або її дочірніх товариств та філій. Компанія та її дочірні товариства та філії не виконують редакційний контроль цих сайтів. Ці посилання надані в якості послуги для користувачів сайту Компанії та її дочірніх товариств та філій.

Захист персональних даних

Кожен відвідувач сайту Компанії та сайтів її дочірніх товариств та філій, який надає інформацію Компанії або її дочірнім товариствам та філіям, цим надає свою згоду на обробку його персональних даних, зберігання в базі даних Компанії. Компанія здійснює їх обробку тільки з метою, з якою було надано інформацію.  Компанія захищає отримані дані, у відповідності до законодавства про захист персональних даних.

  • Компанія, що публікує дані на Вебсайті (надалі "Компанія"): ТОВ "ТОТАЛ УКРАЇНА"
  • Технічний дизайн та розробка інтернет сайту: Cap Gemini
Cap Gemini
Simplified stock company registered capital of 1,050,000 € whose head office is located at 11 rue de Tilsitt, 75017 Paris
Listed in the Paris Trade and Companies Register under No. 652 025 792
Phone number: +33 (0)1 47 54 50 00
Cap Gemini
Спрощене акціонерне товариство із зареєстрованим капіталом 1 050 000 €, головний офіс якого знаходить за адресою вул. Тільсітт, 11, Париж, Франція, 75017
Зареєстровано у Паризькому реєстрі торгівлі та компаній за № 652 025 792
тел. +33 (0)1 47 54 50 00

 

  • Хостинг інтернет-сайту:

Acquia Cloud Site Factory, що розташована у м. Франкфурт, Німеччина
Головний офіс розташовано за адресою: 53 State Street, Boston, MA 02109, USA 
Dun and Bradstreet (D&B):   015922699
Телефон: +1 617-588-9600

 

Всі відвідувачі вважаються такими, що взяли до відома попередження вище і зобов'язуються взяти до уваги кожну з цих рекомендацій.